การปฏิรูประบบดิจิตอลและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

การปฏิรูประบบดิจิตอลและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

เพื่อนๆทราบหรือเปล่าค่ะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยการดูแลสุขภาพนั้นได้เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อแสวงหาประสบการณ์และคุณภาพในการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า การดูแลสุขภาพนี้ได้นำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากเดิม และการดูแลสุขภาพยังพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงโดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแต่ละปี ซึ่งจากวิวัฒนาการของข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)และโทรศัพท์มือถือทำให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพลดน้อยลงไปเพราะผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบำบัดหรือโรงพยาบาลเอง ตลอดจนมีข้อมูลสำหรับการดูแลบำบัดให้ผู้ป่วยให้ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบการดูแลสุขภาพของ cloud อีกด้วย

ระบบดูแลสุขภาพสมัยใหม่
ระบบดูแลสุขภาพสมัยใหม่

การนำระบบการดูแลสุขภาพของ cloud มาใช้งานนี้ได้มีผลกระทบกับบริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนจากแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพไปเป็นในรูปแบบที่มุ่งเน้นด้านพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าหรือผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง แล้วนำมาวินิจฉัยเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไป

การปฏิรูประบบดิจิตอลเป็นการปฏิวัติการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและประยุกต์ใช้ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดและกำหนดประสบการณ์ของลูกค้าสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่าการแปลงระบบดิจิตอลเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานกระบวนการและเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติ แต่ใหญ่กว่านั้น การแปลงแบบดิจิตอลทำให้คุณต้องทบทวนกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณใหม่ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลโดยการวางความต้องการของลูกค้าไว้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงคุณต้องดูระบบนิเวศทั้งหมดของบริษัท และกำหนดวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าโดยลดขั้นตอนการทำงานลง เพิ่มคุณภาพในการบริการให้มีมากขึ้นนั่นเอง

การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคลินิกและสถานบริการดูแลสุขภาพ

ระบบดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud) นั้นเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธ์ของบริการด้านสุขภาพ ในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยเองสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกข้อมูลได้ด้วยตนเอง มีการนำเสนอแนวทางหรือโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลและประสิทธิภาพของการบริการ เทคโนโลยีใหม่นี้ช่วยลดรูปแบบการปฏิบัติงานทางคลินิกลง

ระบบดูแลสุขภาพผ่าน cloud
ระบบดูแลสุขภาพผ่าน cloud

การวิเคราะห์การดำเนินงาน

ระบบการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)นั้นจะช่วยให้การดำเนินงานจะคล่องตัวและช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบได้มากขึ้น ซึ่งโดยปัจจุบันทางแพทย์และผู้บริหารสามารถแบ่งปันข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อให้ข้อมูลที่มีข้อมูล ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (ข้อมูลบันทึกย่อที่เขียนด้วยลายมือ) สามารถนำมารวมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและค้นพบข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการดูแลสุขภาพในยุค 2017 จริงๆค่ะ

การวิเคราะห์ทางคลินิก

คุณภาพและผลลัพธ์ของบริการด้านสุขภาพจากระบบการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)ได้รับการปรับปรุงอย่างมากโดยการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสถานบริการสามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบใหม่ ๆ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสถานบริการยังสามารถเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและเร็วขึ้นอีกด้วย

การจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์

ระบบการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่มีความก้าวหน้ากว่าอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในสมัยก่อน เทคโนโลยีดิจิตอลนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษาสามารถจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่สุด ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและคาดการณ์แนวโน้มด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่

ระบบดูแลสุขภาพผ่าน cloud
ระบบดูแลสุขภาพผ่าน cloud

เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย แพทย์สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยของพวกเขาได้และสามารถทำปฏิวัติบริการให้กับลูกค้าได้ทันที ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถสำรวจและสำรวจรายงานได้เร็วขึ้น

การปฏิรูประบบดิจิตอลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งประเด็นหลักๆคือ การทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจด้านสุขภาพ สิ่งสำคัญคือมองข้ามเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม หากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต้องการให้ทันกับยุคสมัย จะต้องหันมาให้ความสนใจกับแนวคิดใหม่ๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาของเดิมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ