การเลือกใช้ โซลินอยด์วาล์ว สำหรับกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียว

การเลือกใช้โซลินอยด์วาล์วสำหรับกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียว

กระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวนั้นจะทำงานในลักษณะเป็นเส้นตรงที่คอยบีบอัดแรงดันอากาศเข้าสู่ถังลม โดยจะมีสปริงที่อยู่ภายในกระบอกลมคอยทำหน้าที่สร้างจังหวะไปกลับให้กับลูกสูบ ส่วนใหญ่นั้นกระบอกลมแบบทางเดียวจะมีช่องสำหรับการจ่ายแรงดันอากาศเพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้น และส่วนใหญ่จะนิยมนำกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวนี้ไปใช้กับงานประเภทที่มีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งโหลดในลักษณะทางเดียว

หลักพื้นฐานของการทำงานของกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียว

กระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวที่เราเห็นในตลาดอุตสาหกรรมหรือระบบนิวเมติกส่วนใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆคือ แบบที่ใช้ กระบอกลมนิวเมติกแบบ spring return กับ กระบอกลมนิวเมติกแบบ spring extended ส่วนใหญ่กระบอกลมนิวเมติกที่นิยมใช้จะเป็นแบบ spring return

ในกระบอกลมนิวเมติกนั้นจะมีสปริงที่อยู่ระหว่างด้านหน้าของกระบอกลมและลูกสูบ(แถวๆก้านลูกสูบ) ในการออกแบบกระบอกลมนิวเมติกแบบนี้ก้านลูกสูบจะยืดตัวเมื่อมีการอัดอากาศให้กับกระบอกลมนิวเมติก และเมื่อแรงดันอากาศถูกจ่ายออกจากกระบอกลม ก้านลูกสูบจะหดตัวเข้าโดยแรงกดจากสปริง

โซลินอยด์แบบ spring return spring extended

[รูปภาพ โซลินอยด์วาล์ว ]

ข้อดีของกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวเมื่อเทียบกับแบบสองทางคือ กระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวจะใช้แรงดันกระตุ้นให้กระบอกลมทำงานน้อยกว่ากระบอกลมนิวเมติกแบบสองทาง และการติดตั้งในเรื่องของระบบไฟฟ้าจะน้อยกว่าแบบสองทางมาก แต่ข้อเสียของกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวก็คือ สปริงที่อยู่ในกระบอกลมจะมีพื้นที่ในการทำงาน้อย ทำให้แรงดันอากาศที่จ่ายให้กับถังเก็บลมนั้นได้ปริมาณน้อยกว่ากระบอกลมนิวเมติกแบบสองทาง

โซลินอยด์แบบ spring return spring extended 2

[รูปภาพ spring return / spring extended]

ช่วงชักของกระบอกลมนั้นจะเป็นระยะห่างระหว่างจุดสิ้นสุดและตำแหน่งฐาน(ความยาวของการเคลื่อนที่) ขนาดของลูกสูบจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ หากต้องการเลือกกระบอกสูบที่ดีๆ มีคุณภาพไปไว้ใช้งานแล้ว เราควรมีการออกแบบและติดตั้งให้ถูกวิธี ตลอดจนทำตามคำแนะนำในคู่มือที่ได้รับจากผู้ผลิตกระบอกลมนิวเมติกนั้นอย่างเคร่งครัดด้วย

หลักพื้นฐาน/การใช้งานโซลินอยด์วาล์วสำหรับกระบอกลมนิวเมติก

การทำงานเบื้องต้นของโซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วที่ใช้สำหรับกระบอกลมนิวเมติกนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายแรงดันอากาศ โดยภายในโซลินอยด์วาล์วเองจะมีช่องสำหรับเปิด-ปิดเพื่อจ่ายหรือปิดแรงดันอีกครั้งหนึ่ง การเคลื่อนของแรงดันอากาศภายในวาล์วจะทำงานร่วมกับแกนหรือก้านลูกสูบ ซึ่งการควบคุมแรงดันอากาศนี้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือการทำงานแบบทางตรงและการทำงานแบบทางอ้อม

การทำงานแบบทางตรง: จะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งการทำงานแบบทางตรงนี้จะขึ้นอยู่กับการทำงานของวาล์วของระบบแรงดัน ดังนั้นเราจึงสามารถนำโซลินอยด์วาล์วมาใช้ร่วมกับงานที่ใช้แรงดันต่ำหรือพวกระบบสุญญากาศได้

การทำงานแบบทางอ้อม: สำหรับการทำงานโดยทางอ้อมนี้การเคลื่อนที่ของแกนลูกสูบจะไม่ได้ถูกควบคุมหรือกำหนดโดยโซลินอยด์วาล์วโดยตรง แต่จะใช้แรงดันของระบบในการเคลื่อนที่ของลูกสูบแทนและอาจจะใช้วาล์วเป็นตัวนำร่องด้วยก็ได้

วาล์วนำร่องที่กล่าวไปนั้นจะเป็นวาล์วแบบ 3/2 ทางที่มีขนาดเล็ก โดยวาล์วนี้จะนำอากาศไปอัดลงในถังอากาศขนาดเล็กที่อยู่ในวาล์วอีกครั้งหนึ่ง แรงดันอากาศที่อยู่ในกระบอกลมนั้นจะมีแรงดันสูงและมีการกระแทกกับลูกสูบเพื่อใช้ในการหมุนวาล์วด้วย วิธีนี้จะใช้ขดลวดที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กควบคุมการทำงานของวาล์วอีกครั้งหนึ่ง วาล์วนำร่องขนาดเล็กนี้จะไม่สามารถรองรับกับขนาดหนักๆได้ ซึ่งนิยมใช้สำหรับนำร่องให้ส่วนอื่นทำงานโดยมีการจ่ายแหล่งอากาศจากภายนอกเท่านั้น

โซลินอยด์แบบ 3/2 ทาง

ปัจจุบันนี้โซลินอยด์วาล์วแบบ 3/2 ทางนั้นได้ถูกนำออกมาวางขายให้เราได้เป็นเจ้าของมากมายหลายแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขดแม่เหล็กไฟฟ้าในตัว โดยโซลินอยด์วาล์วแบบ 3/2 ทางที่นำมาใช้งานในระบบนิวเมติกจะมีด้วยอยู่กันดังนี้คือ:

  • 5/2 mono-stable
  • 5/2 bi-stable
  • 5/3 closed center
  • 5/3 exhaust center
  • 5/3 pressure center
  • 3/2 แบบปรกติเปิด (NO)
  • 3/2 แบบปรกติปิด (NC)
  • 2/2 แบบปรกติเปิด (NO)
  • 2/2 แบบปรกติปิด (NC)

โซลินอยด์วาล์ว กระบอกลม นิวเมติก

[รูปภาพ โซลินอยด์วาล์ว NC,NO สำหรับกระบอกลมนิวเมติก]

ในการใช้งานหรือควบคุมกระบอกลมนิวเมติกแบบทางเดียวนี้ เรานิยมใช้พวกโซลินอยด์วาล์วแบบ 3/2ทาง มาใช้ควบคุมการจ่ายแรงดันอากาศ โดยพอร์ทแรกของโซลินอยด์วาล์วจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับแหล่งรับอากาศ พอร์ทที่สองจะใช้ต่อเป็นช่องไอเสียและพอร์ทที่สามจะเชื่อมต่อกับกระบอกลมนิวเมติก

สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโซลินอยด์วาล์วทั้งแบบ 3/2 ทางหรือ 5/2 ทางสามารถชมได้จากวิดีโอด้านล่างนี้:

โซลินอยด์วาล์วแบบ 3/2ทาง นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ทางเอาไว้สำหรับเติมหรือระบาย/จ่ายแรงดันอากาศ ซึ่งขนาดของโซลินอยด์วาล์วที่จะนำมาใช้งานนั้นเราต้องมีการกำหนดขนาดหรือคำนวณให้เข้ากับกระบอกลมนิวเมติกของเรารุ่นนั้นๆด้วย