การปฏิรูประบบดิจิตอลและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

การปฏิรูประบบดิจิตอลและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อนๆทราบหรือเปล่าค่ะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยการดูแลสุขภาพนั้นได้เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อแสวงหาประสบการณ์และคุณภาพในการบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า การดูแลสุขภาพนี้ได้นำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจากเดิม และการดูแลสุขภาพยังพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงโดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในแต่ละปี ซึ่งจากวิวัฒนาการของข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพด้วยระบบคลาวด์(cloud)และโทรศัพท์มือถือทำให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพลดน้อยลงไปเพราะผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบำบัดหรือโรงพยาบาลเอง ตลอดจนมีข้อมูลสำหรับการดูแลบำบัดให้ผู้ป่วยให้ศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบการดูแลสุขภาพของ cloud อีกด้วย การนำระบบการดูแลสุขภาพของ cloud มาใช้งานนี้ได้มีผลกระทบกับบริษัทประกันภัยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนจากแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพไปเป็นในรูปแบบที่มุ่งเน้นด้านพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าหรือผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง แล้วนำมาวินิจฉัยเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไป การปฏิรูประบบดิจิตอลเป็นการปฏิวัติการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและประยุกต์ใช้ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดและกำหนดประสบการณ์ของลูกค้าสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดว่าการแปลงระบบดิจิตอลเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานกระบวนการและเทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติ แต่ใหญ่กว่านั้น การแปลงแบบดิจิตอลทำให้คุณต้องทบทวนกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณใหม่ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลโดยการวางความต้องการของลูกค้าไว้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงคุณต้องดูระบบนิเวศทั้งหมดของบริษัท และกำหนดวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าโดยลดขั้นตอนการทำงานลง เพิ่มคุณภาพในการบริการให้มีมากขึ้นนั่นเอง …