วิธีสอนลูกให้เข้าใจเกี่ยวกับค่าครองชีพในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

วิธีสอนลูกให้เข้าใจเกี่ยวกับค่าครองชีพในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่าครองชีพคือสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ หรือคนแก่ ล้วนแล้วแต่มีคำๆนี้ผูกไว้กับการดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งค่าครองชีพนี้จะมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องเช่นสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น และแน่นอนว่าคุณหนีมันไม่พ้นอย่างแน่นอน แล้วทำอย่างไรดีล่ะในการต่อสู้กับคำๆนี้ได้อย่างทันท่วงที การสอนลูกหรือวิธีสอนลูกในต่างประเทศแถวๆโซนยุโรปหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเราจะเห็นว่าพ่อแม่จะมีการสอนลูกตั้งแต่ยังเด็กๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแง่ต่างๆ เช่นการกิน นอน เที่ยว เรียน และทำงานว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ในสังคมเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับในบ้านเรานั้นการกระทำแบบนี้ของผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังมีให้เห็นน้อยมาก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโต๊ะอาหาร ในทุกคืนที่โต๊ะอาหารค่ำสามีและภรรยาควรได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับค่าครองชีพหรือเรื่องอื่นๆให้กันฟัง โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเรื่องที่ทำให้หลายฝ่ายรู้สึกเครียดจนเกินไปและความเห็นเหล่านั้นจะต้องสามารถรับฟังได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยหลายๆวัยเช่น เด็ก …